Totalkredit giver de første KundeKroner

17. marts 2016

Totalkredit lancerer i dag første fase af KundeKroner. KundeKroner er en fordelsmodel, der giver kunderabatter til kunderne.

KundeKroner går ud på, at når det går os godt i Nykredit-koncernen, så kommer det vores kunder til gode. KundeKroner lanceres i to faser – før og efter en børsnotering af Nykredit.

KundeKroner i fase 1

I fase 1 får du som privatkunde i Totalkredit 1.000 KundeKroner pr. lånt mio. kr.

Kunderne vil få KundeKronerne fratrukket som en kontant rabat i bidraget - i fire rater af 250 kr. pr. lånt mio. kr. Første rate af KundeKroner kommer i forbindelse med terminsbetalingen for 3. kvartal 2017, dvs. 30. september 2017.

Det er Totalkredit og Nykredits forventning, at KundeKronerne ikke er indkomstskattepligtige for kunderne. Den eneste skattemæssige konsekvens er, at kundernes fradrag for bidragsbetalingerne nedsættes. Dette er dog endnu ikke endeligt bekræftet af skattemyndighederne.

KundeKroner i fase 2

Anden fase af KundeKroner er den endelige model og vil blive konkretiseret frem mod børsnoteringen af Nykredit-koncernen. Grundtankerne om den endelige model er, at KundeKroner bredes ud, så modellen både omfatter kunder i Nykredit og Totalkredit.

Efter børsnoteringen vil Foreningen Nykredit være majoritetsejer, og vil som alle andre aktionærer modtage udbytte fra det børsnoterede Nykredit. Hvert år vil Foreningen Nykredit tage stilling til om og hvor meget af overskuddet, der skal sendes tilbage til Nykredit-koncernen. Herefter kan Nykredit og Totalkredit sende pengene videre i form af KundeKroner til kunderne.

Så jo bedre det går for Nykredit-koncernen, jo flere KundeKroner kan der gives til vores kunder.