Trækningsprocenter

Nedenfor kan du downloade trækningsprocenter på Totalkredits obligationer fordelt på fondskoder. Procenterne stammer fra OMX Den Nordiske Børs København.

Trækning pr. 22. maj 2015 med valør den 1. juni 2015