Rating

Totalkredit A/S har fælles funding med Nykredit Realkredit A/S, der er Totalkredits moderselskab. Fælles funding indebærer, at Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S ved udbetaling af lån anvender de samme obligationsserier til funding af identiske lån. Nykredit Realkredit A/S udsteder obligationerne, og udstedelsen sker i kapitalcentre, der er ratet af Standard and Poor's. 

 

Nykredit Realkredit A/S (fælles funding)  S&P
Capital centre D (covered bonds, RO)  AAA
Capital centre E (covered bonds, SDO) AAA
Capital centre G (covered bonds, RO) AAA
Capital centre H (covered bonds, SDO) AAA
Capital centre I (covered bonds, RO) AAA

 

 

 

 

 

 

Totalkredit A/S     S&P
Capital centre C (covered bonds, RO)* AAA
*Kapitalcentret er pt. lukket for nyudlån.