Ofte stillede spørgsmål

Få hjælp til dine spørgsmål

I denne tab kan du få hurtig adgang til svarene på nogle af de mest gængse spørgsmål om lån og realkredit. Du kan også hente relevante blanketter og finde information om f.eks. årsopgørelse og e-boks. 

 

 


FAQ - Læs ofte stillede spørgsmål i Totalkredit

Ofte stillede spørgsmål

Blanketter

Her kan du hente de blanketter, som skal bruges i forbindelse med gældsovertagelse, indfrielsestilbud og opsigelse af Totalkredit-lån.

Ansøgning om gældsovertagelse

Bestilling af indfrielsestilbud  

Opsigelse af Totalkredit-lån til termin

Blanketter

Få Totalkredit i din e-Boks

Totalkredit benytter e-Boks til at sende dig: 

  • årsopgørelse over dine lån i Totalkredit
  • breve om rentetilpasning af dine lån.


Hvis du ønsker at modtage disse dokumenter, skal du melde Totalkredit til din e-Boks.

Tilmelding til e-Boks 

e-Boks

Få hjælp til årsopgørelsen

Her kan du få svar på nogle af de typiske spørgsmål, du evt. kan have til din årsopgørelse fra Totalkredit:   

 

Du kan se årsopgørelsesoplysninger i din netbank, i e-Boks eller i skattemappen på skat.dk.
Hvis du har meldt Totalkredits årsopgørelse til e-Boks, kan du se årsopgørelsen i e-Boks i løbet af uge 2.
Årsopgørelsens beløb er synlige i netbank i løbet af uge 2.
Ja. Kontakt det pengeinstitut, der formidlede dit lån, for at få årsopgørelsen udskrevet på papir.
Hvis du ikke er enig i oplysningerne på årsopgørelsen, skal du henvende dig til det pengeinstitut, der formidlede dit lån.

Skal indberetningen til SKAT ændres, genindberetter Totalkredit oplysningerne og sender herefter en ny årsopgørelse til dig pr. brev eller elektronisk, hvis du er tilmeldt e-Boks.

Totalkredit genindberetter til SKAT en gang om ugen indtil ultimo marts 2017, derefter hver 14. dag indtil medio december 2017.
Det kommer an på, hvor mange låntagere, I er registreret på lånet.
Hvis du er den eneste låntager:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på dig.

Hvis I er to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på jer begge med markering om, at der er to låntagere. SKAT tildeler herefter automatisk hver af jer halvdelen af beløbet. Hvis I ønsker en anden fordeling end 50 % hver, skal I selv give besked til SKAT.

Hvis I er flere end to låntagere:
Totalkredit indberetter det fulde rentebeløb på alle låntagere med markering om, at der er mere end to låntagere. SKAT fordeler IKKE beløbet til jer automatisk. Det betyder, at I selv skal oplyse SKAT om jeres individuelle fordeling, for at I kan få del i rentefradraget.
Totalkredit indberetter terminsrente og -bidrag, der er betalt i løbet af året, og rente og bidrag i delydelsen, der betales i forbindelse med indfrielse.
Ved indfrielser med obligationer indberetter Totalkredit en obligationsrenteindtægt. Denne modsvares typisk af en tilsvarende obligationsrenteudgift, som pengeinstituttet indberetter for de vedhængende renter, der fremgår af fondsnotaen fra din bank i forbindelse med købet af obligationerne til indfrielse af lånet.
Ja. Totalkredit forudsætter, at alle terminsbetalinger for indeværende år er sket, og indberetter til SKAT ud fra dette. Du har selv pligt til at korrigere dine skatteoplysninger, hvis terminerne ikke er betalt.
Årsopgørelsen